جدیدترین محصولات

پیشنهاد ما

  • مدیریت پروژه چابک

    15,000 تومان

    (کتاب پیشنهاد شده انجمن مدیریت پروژه ایران) ذهن های خلاق امروز مستمرا مرزهای فناوری را توسعه می دهند. فناوری های…

  • تجارت چابک

    15,000 تومان

    تجارت چابک: سود آوری پایدار در دنیای بی رحم رقابت نوشته: مایکل اچ هو ترجمه: مهندس فراز پوینده انتشارات نشر…